Reference

Vybrané projekty na kterých jsme pracovali.

Půdní nástavba Praha

Rok: 2020
Místo: Praha 3, CZE
Stupeň projektu: Pro územní rozhodnutí a stavební povolení
Stav: Povolování

Obytný soubor Drahelčice

Rok: 2022
Místo: Drahelčice, CZE
Stupeň projektu: Pro společné povolení, pro výběr zhotovitele
Stav: Příprava stavby

Obytný soubor Solnice

Rok: 2019
Místo: Solnice, CZE
Stupeň projektu: DSP, DPS
Stav: Příprava stavby

Obchodní jednotky

Rok: 2018-2022, celkem přes 40 jednotek
Místo: CZE
Stupeň projektu: DVZ
Stav: realizované

Verde Slaný

Rok: 2021
Popis: Novostavba objektů s celkovým počtem 24 bytů
Místo: Slaný, CZE
Zadavatel: F&S Slaný s.r.o.
Rozsah: Dokumentace pro společné povolení, pro výběr zhotovitele

Rodinné domy

Rok: 2018-2022, celkem přes 100 domů
Místo: CZE, SVK
Stupeň projektu: DSP+
Stav: realizované, v povolovacím procesu

Naše práce nás baví. Víte že:
5229
bytů bylo v roce 2021 dokončeno na území hlavního města
99
originálních panelů tvoří fasádu tančícího domu v Praze
111
metrů měří nejvyšší budova v ČR, dokončená v roce 2013 v Brně
2
metry je vychýlena věž chrámu v Ústí nad Labem. Jedná se tak o nejšikmější věž u nás.